Adatvédelem

Az "omega-3-zsirsav.hu" honlapot (a "Honlap") a Mylan EPD Kft. (a "Társaság") üzemelteti. A Társaság elkötelezett az Ön személyes adatainak tiszteletben tartása és védelme mellett a jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezései szerint. Ha Ön úgy tapasztalja, hogy a Társaság nem követné a jelen adatvédelmi nyilatkozatot, úgy kérjük, azonnal jelezze ezt az info.hu@mylan.com e-mail címre küldött üzenetben, hogy aggodalmát eloszlathassuk, illetve a szükséges intézkedéseket megtehessük.

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat azon szabályokat fekteti le, amelyek mentén a Társaság az általa Öntől gyűjtött, illetőleg az Ön által megadott személyes adatokat kezeli, célja az Ön teljes körű, előzetes tájékoztatása a Társaság által megvalósított adatkezelés feltételeiről. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbiakat a Társaság adatkezelési szemléletének és gyakorlatának, azaz annak megértése érdekében, hogy a Társaság miként kezeli az Ön személyes adatait.

 

A jelen Honlap használatával Ön kifejezi a jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadását, a kapcsolódó jelölőnégyzet kipipálásával pedig Ön kifejezett, előzetes hozzájárulását adja a Társaság személyes adatkezeléséhez, amelyről Önt a jelen adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztattuk.

 

A 2011. évi CXII. törvény (az "Infotörvény") előírásának megfelelően az adatkezelő a Mylan EPD Kft. A jelen adatvédelmi nyilatkozat valamennyi hatályos jogszabályi előírásnak megfelel. A jelen adatvédelmi nyilatkozat szerinti személyes adat fogalma megegyezik az Infotörvény vonatkozó meghatározásának, és benn foglaltatnak az alábbiak szerinti információ, ill. Önről szóló információ fogalmában. A jelen Honlap használata, vagy bármilyen egyéb, a Honlappal kapcsolatos tevékenység kapcsán megvalósuló személyes adatkezelés a Társaság részéről az Ön előzetes hozzájárulásán alapul. A Társaság az Ön személyes adatait a cél eléréséhez szükséges időtartamig, illetőleg az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, hacsak valamely törvény másként nem rendelkezik.

 

Milyen információkat gyűjthetünk Öntől?

Az alábbi adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk és kezelhetjük Önről:

1. Az Ön Honlapunkon tett látogatásának adatait, ide értve különösen a forgalmi adatok, helyadatok és egyéb közlések adatait, illetőleg az Ön számítógépére vonatkozó adatokat.

2. Azon információkat, amelyeket Ön Honlapunk használata során önként ad meg részünkre abból a célból, hogy a Honlapot igénybe vegye, hogy a Társaság szolgáltatását megrendelje, szöveget feltöltsön, vagy további szolgáltatásokat igényeljen, illetve állásajánlatunkra jelentkezzen (különösen, de nem kizárólag ide tartozik az Ön neve, címe, telefonszáma és e-mail címe).

3. Azokat az információkat, amelyeket Ön a Honlapon bármely egyéb nyomtatvány kitöltése során, vagy a velünk való kapcsolatfelvétel alkalmával, megjegyzések vagy speciális kérések kapcsán ad meg részünkre (különösen, de nem kizárólag ide tartozik az Ön neve, címe, telefonszáma és e-mail címe). A Társaság adott esetben ilyen jellegű információt kérhet Öntől abban az esetben is, ha a Honlappal kapcsolatos problémát jelez felénk.

4. Ha Ön kapcsolatba lép Társaságunkkal, Társaságunk ezen levélváltást megőrizheti.

5. A Társaság felkérheti Önt kutatási célokra felhasználandó kérdőívek kitöltésére is, mindazonáltal az ilyen felkérésekre Önnek nem szükséges válaszolnia.

 

IP-cím és „Cookies”

A Társaság rendszerüzemeltetés céljából információt gyűjthet az Ön számítógépéről, ideértve adott esetben az Ön IP-címét is, az Ön operációs rendszeréről és böngészője típusáról. Mindezek statikus adatok a felhasználó böngészési tevékenységéről és szokásairól és nem eredményezik valamely személy azonosíthatóságát. Amennyiben ezek bármelyike személyes információnak minősülne, úgy azt kizárólag a Honlap üzemeltetése céljából kezeljük és semmilyen egyéb, a Honlapon kifejezetten meg nem jelölt célból nem fedjük fel. A jelen honlap használatának folytatásával, valamint a cookie-k alkalmazásához kapcsolódó jelölőnégyzet kipipálásával Ön beleegyezését adja ahhoz, hogy cookie-kat használjunk, azaz az Ön számítógépén adatcsomagokat tároljunk. Arra tekintettel, hogy Honlapunk használatához nincs szükség regisztrációra, a Társaság kizárólag a honlap üzemeltetése céljából használ cookie-kat, amelyek nem gyűjtenek Önről személyes vagy egyéb olyan adatot, amely alapján Önt azonosítani lehetne.

Ha Ön mégis korlátozni vagy blokkolni kívánná a jelen honlap által telepített cookie-kat, úgy ezt a böngészője beállításai révén teheti meg. Böngészőjének Súgó (Help) alkalmazása elmagyarázza Önnek, hogy pontosan hogyan. Figyelmébe ajánljuk továbbá a www.aboutcookies.org honlapot, amely részletes és átfogó tájékoztatást ad számos böngésző beállításával kapcsolatosan. Talál itt általános jellegű információt a cookie-król, valamint annak leírását is, hogy azok hogyan törölhetőek számítógépéről. Mobiltelefonok vonatkozásában minderről a kezelési leírásban, használati utasításban talál bővebb információt.

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k korlátozása vagy tiltása kihatással lehet a Honlap működésére. A Honlap továbbá más társaságok szolgáltatásait is használja (pl. Google, Facebook), amelyek ugyancsak cookie-kat használnak a jelen Honlapon a mi oldalunkról annak érdekében, hogy az általuk nyújtott szolgáltatások Önhöz eljussanak.

 

Mire használjuk az Ön személyes adatait?

Ha Önnek bármilyen kérdése vagy kérése merülne fel a személyes információi vagy azok kezelése kapcsán, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk az info.hu@mylan.com e-mail címen, és munkatársunk továbbítja észrevételét az ügyfélszolgálat megfelelő kapcsolattartójához.A Társaság az alábbi célokból kezelheti az Önre vonatkozó információkat.

1. a Honlap üzemeltetése,

2. a Honlap fejlesztését segítő statisztikai célokra történő felhasználás,

3. annak érdekében, hogy a Társaság megossza Önnel az Ön által kér információkat, vagy az Önt a Társaság véleménye szerint vélhetően érdeklő információkat, feltéve, ha ez utóbbi kapcsolatfelvételhez és a kapcsolódó adatkezeléshez Ön külön, kifejezetten hozzájárult,

4. annak érdekében, hogy a Társaság az Ön által a Honlap megfelelő nyomtatványai kitöltésével tett megkereséseit / kérelmeit kezelhesse,\

5. annak biztosítása érdekében, hogy a Honlap tartalma a legmegfelelőbb módon jelenjen meg az Ön illetve számítógépe számára,

6. hogy teljesíthessük az Önnel megkötött bármely szerződésből eredő kötelezettségeinket,

7. hogy Ön – választása szerint – részt tudjon venni szolgáltatásaink interaktív funkciójában,

8. hogy értesíthessük Önt a szolgáltatásunkat érintő bármely változásról.

 

Adatok megosztása, továbbítása

A Társaság nem értékesíti, nem osztja meg, nem továbbítja és nem adja bérbe a Honlap révén megszerzett információkat, kivéve az alábbi eseteket.

Megoszthatjuk az Ön személyes információit a cégcsoportunk bármely másik tagvállalatával, ide értve a leányvállalatokat, a holding anyatársaságot és annak bármely leányvállalatát.

A Társaság megoszthatja az Ön személyes információit harmadik személyekkel az alábbi esetekben:

1. Ha a Társaság elad valamely üzleti egységet vagy eszközállományt, ebben az esetben a Társaság az érintett vevővel megoszthatja az Ön személyes információit.

2. Ha a Társaság vagy lényegében annak valamennyi eszköze harmadik fél által megvásárlásra kerül, úgy a Társaság által kezelt személyes adatok az átadott eszközök egyikeként kerül átadásra.

3. Akkor és olyan mértékben, ha és amilyen mértékben azt valamely hatóság vagy bíróság előírása vagy olyan tőzsde szabályai megkövetelik, amely hatóság vagy bíróság hatálya alá a Társaság vagy cégcsoportjának valamely tagja tartozik, vagy amely tőzsde a Társaságnak vagy a cégcsoport valamely tagjának a részvényeit jegyzi.

4. Ha a Társaság valamely jogszabályi előírásnak való megfelelés céljából köteles, vagy a felhasználási feltételek vagy egyéb megállapodások alkalmazásának vagy érvényre juttatásának érdekében, illetve a Társaság, az ügyfelek vagy mások érdekeinek, vagyonának vagy biztonságának védelme érdekében szükséges felfedni vagy megosztani az Ön személyes adatát, ideértve a más társaságokkal vagy szervezetekkel történő információcserét is a csalással szembeni védekezés, illetőleg a hitelkockázat mérséklése céljából.

5. Ha a Társaság adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az Ön tájékoztatása céljából a Társaság honlapján listát vezet a mindenkor megbízott adatfeldolgozókról.

 

A személyes adatok biztonsága

Elkötelezettek vagyunk az Ön információjának biztonsága mellett. Sajnos az interneten történő információ-átadás nem teljességgel biztonságos. A Társaság minden tőle telhetőt megtesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében, de garantálni nem tudja a Honlapra feltöltött adatok biztonságát, így minden adatközlés az Ön saját felelősségére történik. Miután a Társaság megkapta az Ön adatait, a Társaság igyekszik minden megfelelő és szükséges technikai és szervezeti intézkedést megtenni, amely révén igyekszik bármilyen jogosulatlan hozzáférést és jogellenes adatkezelést megelőzni, elkerülni és védelmet biztosítani véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, véletlen elvesztés, módosítás vagy felhatalmazás nélküli hozzáférés vagy felfedés ellen, illetve minden más egyéb védelmet megadni az információk biztonsága érdekében.

 

Nemzetközi adattovábbítások

Az Öntől gyűjtött adatokat a Társaság jogosult az Európai Gazdasági Térség területén kívül eső külföldi országokban működő harmadik személyek felé továbbítani, illetve azokat ilyen harmadik személyeknél tárolhatja. Az adatokat olyan, az Európai Gazdasági Térség területén kívül eső külföldi országokban működő személyek is kezelhetik, illetve feldolgozhatják, akik a Társaság vagy annak valamely beszállítója alkalmazásában állnak. Ön a személyes adatai megadásával, illetőleg a kapcsolódó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezetten hozzájárul az ilyen adattovábbításhoz, adattároláshoz és adatkezeléshez, illetve adatfeldolgozáshoz. A Társaság minden ésszerűen elvárható és szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonságos és a jelen adatkezelési szabályzatnak és az irányadó adatvédelmi szabályozásnak megfelelő kezelése érdekében.

 

A jelen nyilatkozat módosítása

A Társaság a jelen adatvédelmi nyilatkozatot időről időre megújíthatja annak aktualizált verziójának a Honlapra való feltöltése révén. A jelen adatvédelmi nyilatkozat 2014 júliusában került legutoljára megújításra.

 

Tájékoztatás és módosítás kérése, jogorvoslat

Ön bármikor jogosult az általunk kezelt információkról másolatot kérni. Az ilyen tájékoztatás megadása jelenleg díjmentes, de a Társaság bármikor dönthet úgy, hogy ezen tájékoztatásért díjat kér legfeljebb 1 HUF összegben. Ön jogosult az információhoz hozzáférni, tájékoztatást kérni a személyes adatairól, azok helyesbítését vagy módosítását kérni, illetve azok törlését vagy zárolását kérni. Kérésére mi helyesbítjük vagy aktualizáljuk az Ön információjának pontatlanságait. Ön bármikor jogosult Társaság személyes adatkezeléséhez adott hozzájárulását az info.hu@mylan.com címre írt e-mail útján visszavonni, amely az Ön személyes adatainak az azonnali törlését vagy zárolását eredményezi. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ilyen esetben elképzelhető, hogy a Honlap nem minden szolgáltatását fogja tudni igénybe venni, azokhoz hozzáférni.

Ön bármikor jogosult panaszt emelni a Társaság személyes adatkezelését illetően az info.hu@mylan.com címre írt e-mail útján. Amennyiben az Ön panasza megalapozott és az Infotörvény szerinti feltételek fennállnak, a Társaság minden, az Infotörvény szerinti szükséges intézkedést meg fog tenni.

Ön az Infotörvénnyel összhangban, jogsértő személyes adatkezelés esetén jogorvoslatért folyamodhat a magyar bíróságokhoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

 

Harmadik személyek honlapjai

Időről időre más szervezetek honlapjaira mutató linkeket jelenítünk meg, amelyek pusztán az Ön tájékoztatását szolgálják. A társaságnak nincs  ráhatása ezen honlapok tartalmára és kizár minden felelősséget azokért, illetőleg az azok használatából eredő bármiféle kárért vagy egyéb veszteségért.

 

Kapcsolat

Ha Önnek bármilyen kérdése vagy kérése merülne fel a személyes információi vagy azok kezelése kapcsán, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk az info.hu@mylan.com e-mail címen, és munkatársunk továbbítja észrevételét az ügyfélszolgálat megfelelő kapcsolattartójához.

 

Utolsó frissítés  2015.02.27.

Ajándék tájékoztató füzet
Kérje letölthető kiadványunkat az omega-3 zsírsavakról! Ízelítő a tartalomból: Omega3 tájékoztató füzet
  • Dr. Nádházi Zoltán a szív- és érrendszeri betegségekről
  • 10 tipp az egészség megőrzéséhez
  • Terítéken: Norvégia
  • Ne csak álom legyen a nyugodt alvás
  • Táplálkozási napló
  • Új trendek a táplálkozásban
  • Alapvető élelmiszerek tápanyagtartalma

Email címe megadásával Ön hozzájárul, hogy az oldalról esetenként üzeneteket kapjon. 
A leiratkozás bármikor egy kattintással lehetséges.

Az Omacor omega-3-zsírsavakat tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer.

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Mylan EPD Kft.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.
Tel: (36-1) 465-2100
Email: info.hu@mylan.com
Copyright 2015 Mylan N.V. Minden jog fenntartva.
Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-73120/2014.
Marketing kód: OM/NOV/14/02; Lezárás dátuma: 2014.11.15.